website

Beschrievet Privacy- Poll , Mer Informatiounen op eure Websneten a Advertising Partneren, fir Dir Adres op anner Webster weisen, déi fleer relevant fir d'üer Interessen sinn, d'Adzuen, déi unn Producen a Serviceen an d'Aner Shopify Merchanter Mir kënnt dat maachen vun der Personaal Informatiounen, wann Dir gien Webs, an, wanns äusgewiel, déi Mobile Apps, an uut Kookien an 'Technologien.

Dës aktiwite kënnt eng "Sot" oder "Degleiter" vun déi persöönliche Informatiounen äusgen der U.S. Egen, wou dir gitt, kënnt du recht fir dës aktiwite aus ausmaachen. Wann Dir d'Opt-Opt-Auut rechts eréelen, Ugech w.e.g.

Fir d' "Sot" oder "Septen" vun der "Sot" vun der Personalen Informatiounen vun "Cookiesen an an anner Benotzer- Identinter" ausmaachen als beschrifft Uer, Klick w.e.e.g. . Dir musst dësst äus äusch äus, wann dir éer Browser- Kookiene gelueden oder wann dir ee angellen Browser oder Approer benotzer.

Wann Dir eure Web mat de Globale Privacy- Control opt-Out-Aftaken-Signal agaktiviert, D'Afhangen, wou d'Der gitt, wirt dat als eefraag fir "Sot" oder "Seie" vun Informatioun fir de Apperaachen an an de Opgaachen Browser, de mer eure Websft auswaven.