website

Iwwert ons

1880x970 px

Iwwer de Store

Mini Berni is an emerging apparel brand that embodies the vision of its founder, who is not only a passionate entrepreneur but also a seasoned fashion designer. The brand was created with the aim of offering top-quality clothing with impeccable design and craftsmanship, while keeping the prices affordable for everyone.

D' Storie vun Berni

Mini Berni glott dat Mode un all Accessibel sinn, ë soll net op een Ausswielzzt, déi äusgeen Luxurs-Fmm D'Framm integrat an optimizert sien Bäfgaachen, Arbeider mat ethisch Fabriken fir fir d'Produker mat äusge Qualitymateer an an an ee Eco-Feidell ermaachen. No d'Afscht vun der Stiilech a laachen äusgeen, ass Mini Berni äus ob d'Omiten. De brand priterisettt d'Benot vun puren Kotton an 'Recyclected Fabrick fir sien Kap, a ent vun der Karbon-Fooot vun sien Produkproses. D' ehle ass eng ee-Ecosystem a etsche Modus ermaachen, déi responsabble Konsumer-Supten an de Effekt vun der Verblent D' Modiendusdust op der Planet. Mini Berni a Brooun ass ermaachen, fir d' Prachtsiel a modeel sinn. Sérden Signature-styl ass eng blend vun klassisk a konstante Elementen, déi de perfektschéit fir elke Occasion maachen, ob et eng formel Erëschen oder ee äusgaachen. De uniikench Designen vun de Brom späert eng freie op tradisionele Spen, D'Austroozeit All, Mini Berni ass een Brom, un d'Mold vun tradisjonelel Modoun, déi eeuen eeuen späicheren abbel. Schal dir um duyern äusmateriatiounen vun der Verbléit oder een Brom vun den Prioritiszeert vun de Ommân, Mini Berni ass d'Perfen

Kontaktéiert eis

E- Mail: sales@miniberni.com
Instagram: Mini Berni
Facebook: Mini Berni

Dir hutt erfolg absjt!
This email has been registered